Oferta

Nasza pracownia wykonuje projekty wielobranżowe w zróżnicowanej tematyce w oparciu o doświadczoną kadrę projektantów dobranych odpowiednio do zleconego zadania. Wykonujemy projekty budynków nowych, przebudowy i rozbudowy:

 • budynków mieszklanych
 • zespoły budynków (szeregowce, bliźniaki)
 • mieszkalnych wielorodzinnych
 • osiedli mieszkaniowych
 • obiektów przemysłowych, również o skomplikowanej technologii
 • obiektów oświaty: szkoły, przedszkola, żłobki, sale sportowe, itp.
 • obiektów sportowych: hale sportowe, kryte pływalnie
 • obiektów sakralnych: kościoły, klasztory
 • obiektów objętych ochroną zabytków (podlegających przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, rewaloryzacji)

 

Projekty wykonywane są terminowo, o niewygórowanych cenach, profesjonalnie – o czym świadczą uzyskane nagrody Vice-Mister i Mister Budownictwa Wielkopolski Południowowej:

 • 1985 – przedszkole w Ostrowie Wlkp.
 • 1987 – Urząd Stanu Cywilnego w Sycowie (przebudowa)
 • 1991 – budynek ZUS w Ostrowie Wlkp
 • 1991 – budynek mieszkalny w Kaliszu (ul. Widok 25)
 • 1997 – budynek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu
 • 2000 – budynek mieszkalny 38 rodzinny z garażami dla TBS w Kaliszu
 • 2002 – rozbudowa Gimnazjum w Gołuchowie (pow. pleszewski)

 

Ostatnio zrealizowane prace to:

 • projekt krytej pływalni w Kaliszu
 • projekty przebudowy istniejącego magazynu na Archiwa Państwowe w Kaliszu
 • projekt przebudowy istniejącego budynku na Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wlkp.
 • projekt budynków mieszklanych objętch prawną ochrona konserwatorską z przeznaczeniem na handel, usługi i gastronomię w Kaliszu
 • projekt przebudowy i modernizacji komendy miejskiej i Jednostek Ratownictwa Gaśniczego Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Kalisz

W realizacji są również projekty szkolnych sal sportowych:

 • w Jemilni (pow. górecki)
 • Piątku (woj. łódzkie)
 • Liskowie (pow. kaliski)
 • w Kaczanowie (pow. Września)
 • w Warszawie-Bemowo (ul. Tomme’go)

Obiekty zabytkowe:

W zakresie ochrony zabytków prowadzący architekt posiada zaświadczenie kwalifikacyjne z dn. 21.02.1997 uprawniające do wykonywania prac projektowych i nadzowrowania robót przy zabytkach nieruchomych. Ostatnio wykonane opracowania w tym zakresie to:

 • program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu Grodziska na Zawodziu w Kaliszu
 • program funkcjonalno-użytkowy rewaloryzacji zespołu pałacowego w Lewkowie (gmina Ostrów Wlkp)
 • projekt przebudowy dwóch budynków mieszkalnych w śródmieściu Kalisza na obiekt handlowo-usługowy z zabudową podwórza i dobudową części usługowej

Obiekty sakralne

W zakresie obiektów sakralnych zrealizowano min.:

 • projekt zespołu klasztornego i Kościoła ss. Klarysek w Kaliszu
 • projekt kościoła w Kamieniu (pow. kaliski)
 • projekt kościoła w Brzeźnie (gm. Lipno)
 • projekt kościoła w Częstochowie (ul. Wypalanki)