O firmie

Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od czerwca 1991 nieprzerwanie do chwili obecnej, w oparciu o zlecenia osób prywatnych i uczestnictwo w przetargach na zamówienia publiczne wykonując projekty wielobranżowe o zróżnicowanej tematyce. Każdorazowo do określonego zadania dobierani są projektanci o dużym doświadczeniu zawodowym i wieloletnie praktyce. Architekt prowadzący – kierownik zespołu mgr inż arch. Przemysław Sturgólewski posiada uprawniwnia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów w Poznaniu, członkiem SARP. Pracę rozpoczął w 1966r. odbywająć staż w Kaliskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, a następnie od 1967 w Pracowni Terenowej Wojewódzkiego Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego w Poznaniu. Od 1970r. pracuje w charakterze projektanta w Kaliskim Biurze Projektów, następnie w Miejskim Biurze Projektów we Wrocławiu, i ponownie w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Kaliszu, pracując w charakterze kierownika zespołu projektowego, pełniąc obowiązki sprawdzającego projekty architektoniczne. Od 1991 prowadzi własną pracownię projektową. W swojej działalności uczestniczył w wielu projektach budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, oświaty, oraz obiektów objętych ochroną zabytków. Wiele zaprojektowanych budynków uzyskało tytuł Vice-mister Budownictwa Wielkopolski Południowej.